DOF Akademiet 2019

DOF Akademiet 2019

Der er DOF Akademi 12.januar i Ringe, en perfekt lejlighed til at dygtiggøre sig som hjælper i klubben. Klubben giver tilmeldingsgebyret, så lad os komme mange og have en hyggelig dag!

Tid: Lørdag d. 12/1 2019. Klokken 09:30 – 16:00
Sted Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe

Følgende kurser udbydes på dagen
(udvides med flere kurser løbende, som undervisere findes):

  • Stævneledelse – v. Lars Thestrup
  • O-service og resultatdatabasen – v. Keld Gade og Henrik Poulsen
  • Banelægning, A-stævner – v. Helge Lang Pedersen
  • Gode baner for de yngste og ældste – v. Bo Konring
  • Kommunikation, pressemeddelelser og Facebook – v. Erling Thisted og Jakob Lind Tolborg
  • Korttegning af skolegårdskort – v. Flemming Nørgaard

 

Læs mere om de enkelte kurser nederst

Tilmelding Via O-service senest 4. januar 2019.
Kontakt Ved spørgsmål kontaktes udviklingskonsulent Anders Hav Bachhausen på
ab@do-f.dk / 61783576

Program for dagen
Kl. 09.30 – ankomst, velkomst og morgenbrød, te og kaffe – fordeling i lokaler
Kl. 10.00 – start på undervisningen
Kl. 12.15 – frokost
Kl. 13.00 – undervisning fortsætter
Kl. 15.45 – fælles afslutning
Kl. 16.00 – hjemrejse efter en positiv og inspirerende dag

Kursusbeskrivelser

Stævneledelse
Målgruppe
Stævneledere og stævnekontrollanter for løb i 2019.
Kursusindhold
Stævneledelse er mere end bare det at arrangere et orienteringsløb med kort,
baner og væske i mål. Det er også planlægning, rekruttering, mandskabspleje og
selvfølgelig orienteringsløb. Stævneledelsesdelen ved årets Akademi-dag kommer
til at spænde fra grundlæggende stævneledelse til at arrangere et
Danmarksmesterskab.
Underviser
Lars Thestrup, Stævne og Reglement. Mange års erfaring med ledelse af store og
mindre løb.

O-service
Målgruppe
Klubadministratorer, kasserer, løbstilmeldere, tilmeldingsmodtagere og andre
interesserede.
Kursusindhold
Gennemgang af hovedområderne i O-service med fokus på de seneste ændringer.
Formålet er at gøre deltagerne i stand til at vedligeholde klubbens og
medlemmernes data, at oprette løbsdata i kalenderen, at administrere
løbstilmeldinger og at fungere som O-service ekspert der kan videreformidle i
klubben.
Der introduceres også til den nye resultatdatabse, og hvordan den skal snakke
sammen med O-service.
Underviser
Keld Gade, O-service ekspert fra Viborg OK og Henrik Poulsen, Stævne og
Reglementsområdets IT-gruppe.

Banelægning, A-stævner
Målgruppe
Banelæggere og – kontrollanter for løb i 2019
Kursusindhold
A-banelægger-kursets mål er at løfte en dygtig banelægger til at kunne være
banelægger ved et A-løb. Kurset er i højere grad også en workshop, hvor man
tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og specifikke ønsker. Kurset handler
generelt om banelægningens metodikker og gennemgår et samlet
banelægningsforløb. A-banelæggerkurset er fokuseret på at optimere
banelægningen over for de bedste løbere og systematisk at eliminere de fejl, der er
til at leve med i et kredsløb, men som bare ikke må findes i et A-løb. Det forventes,
at deltagerne deltager aktivt og er villig til at debattere på A-banelæggerkurset, idet
der sjældent findes løsninger, der bare helt entydigt er rigtige – alle baner er
kompromiser.
Underviser
Helge Lang Pedersen, Farum OK – mange års erfaring med banelægning til både
internationale og nationale løb. Medlem af IOFs Foot-O Comission.

Gode baner for de yngste og ældste
Målgruppe
Banelæggere og – kontrollanter til løb og træninger.
Kursusindhold
På kurset lærer du den sværeste del af banelægningen – nemlig at lægge gode
baner til grøn, hvid, gul og blå sværhedsgrad. Med udgangspunkt i mange
eksempler fra store og små løb, gennemgår vi kravene til de forskellige
sværhedsgrader (inkl. reglementsteksterne) og kigger derefter på, hvordan
banelægningen gøres i praksis. Hvad skal man være opmærksom på? Hvilke
faldgruber er der?
Underviser
Bo Konring, Søllerød OK. Bo har holdt mange kurser i banelægning, og har som
aktiv træner og leder over en årrække samlet meget erfaring om alderstilpasset
banelægning.

Kommunikation, pressemeddelelser og Facebook
Målgruppe
Kommunikationsansvarlige i klubberne (ekstren/intern), administratorer af klubbens
sociale medier, pressekontakter, rekrutteringsansvarlige m.fl.
Kursusindhold
På kurset har vi fokus på to elementer: Pressemeddelelser og Facebookbegivenheder.
Om formiddagen lærer du om pressemeddelelsens elementer –
overskrift, brødtekst, citater, billeder mv. Efter en kort workshop bliver du i stand til
selv at skrive en god pressemeddelelse, der kan skabe opmærksomhed om
klubbens arrangementer i de relevante medier. Efter frokost bliver du klædt på til at
skabe opmærksomhed om klubbens aktiviteter ved brug af Facebookbegivenheder.
Du lærer om de forskellige virkemidler, man kan bruge og får flere
eksempler på klubber, der har tiltrukket nye medlemmer eller flere deltagere til
deres konkurrencer ved målrettet brug af Facebook-begivenheder.
Undervisere
Erling Thisted, journalistuddannet kommunikationskonsulent i DOF og Jakob
Tolborg, udviklingskonsulent i DOF og står bag Idræt og Sociale Medier.

Korttegning af Skolegårdskort
Målgruppe
Nye korttegnere, dig der gerne vil komme godt i gang med korttegning
Kursusindhold
På kurset lærer du, hvordan du kommer i gang med at tegne dit første
skolegårdskort, lige fra håndtering af grundmaterialer til hvordan du skal
rekognoscere i felten.
Praktisk del: Kurset tager udgangspunkt i, at deltagerne i løbet af dagen arbejder
med tegning af deres eget kort over Nordagerskolen i Ringe.
Undervisere
Flemming Nørgaard, kortsupervisor i DOF.

Vinter-, natcup og 5dags 2019

Vinter-, natcup og 5dags 2019

Næste sæson er lige om hjørnet og forberedelserne kan allerede gå i gang.

Bestyrelsen har i år besluttet at lægge arbejdsopgaverne frem, således at det er muligt at få et overblik over hvilke opgaver der skal løses, og hvad man derud fra godt kunne tænke sig at byde ind på.

Nogle af jer har allerede set nyheden på klubbens hjemmeside og meldt sig 😊

Vi håber meget at I vil tage imod denne opfordring og gå ind på SvOK’s klubtilmelding og tilkendegive hvad I har mulighed for at byde ind med i foråret 2019.

Overordnet har vi følgende aktiviteter der skal afvikles

2 Vintercup lørdags løb            jan – feb

1 Natcup løb                                 jan – feb

5 Sydfynsk 5dags                        apr – maj

SvOK’s klubtilmeldings side finder I HER

Vi ses i klubben.

Hilsen fra bestyrelsen

Indbydelse til klubmesterskab

Indbydelse til klubmesterskab

Odense Orienteringsklub indbyder d. 17/11 Faaborg OK og Svendborg OK til klubmesterskab lang 2018.

Der løbes på nye kort i Elmelund.

Her har du muligheden for at udfordre dine klubkammerater og få vist det sande styrkeforhold. Hver klub løber i sine egne klasser, så det er nemt at finde klubmesteren.

Du kan også bare komme og få en god tur i skoven med kort og kompas og blive udfordret på lige netop dit niveau og den bane du helst vil løbe.

Kort sagt: Alle er hermed inviteret til at deltage i klub lang 2018

Indbydelse til klub lang 2018      Tilmelding via http://o-fyn.svok.dk

Start kl 13-14