Resultater og slutstilling for Sy’Fyns 5-daw’s 2021

Resultater og slutstilling for Sy’Fyns 5-daw’s 2021

Tak for et godt løb i går, i flot sol og udsprungen bøg. Desuden deltagerrekord med 130 fremmødte.

Alle resultater er nu talt sammen og ligger på 2021-siden.

Det blev til samlet hjemmesejr på bane 2, hvor Torben og Gitte endte til tops.

Odense OK vandt hele 8 rækker, og de sidste blev fordelt mellem Faaborg, Melfar og Næsby.

Tillykke til alle vinderne!

 

Generalforsamling – i klubhuset

Generalforsamling – i klubhuset

Generalforsamling i Svendborg Orienteringsklub

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset

Torsdag den 17. juni 2021

kl. 19.30

Med følgende dagsorden:
Printervenlig Version

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2020
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2020
 4. Fastsættelse af kontingent for 2021
 5. Fremlæggelse af budget for 2021
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. (Ifølge vedtægterne skal forslag til behandling under pkt. 6 indgives til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen).
 8. Information omkring:
  Skovstrategi i Svendborg Kommune
  Trailcenter
 9. Valg af Næstformand
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af Revisor + revisor suppleant
 13. Eventuelt – herunder kåring af årets medlem

Klubben er vært ved en kop kaffe/the med kage og øl/vand

Bestyrelsens beretning vil ligge i klubhuset og på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Vi ses …

Venlig hilsen Bestyrelsen

Sådan kommer du med til 5daws i Hallindskoven

Sådan kommer du med til 5daws i Hallindskoven

INSTRUKTION

Sy’Fyns 5-daws, 5. etape, 18. maj, Hallind

Mødested – Parkering, Svendborg Efterskole, Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg. Parker kun i den runde del, kom ikke tæt på bygninger. Start ligger 50 m nord for parkeringen og målet ligger 175m nord for parkeringen.

Medbring selv kort – se indbydelsen. Du kan også printe postbeskrivelser. Mangler du adgang til farveprinter, så kontakt fx Jes Barkler 27 38 90 22.
Som vanligt bestemmer man selv, hvornår man starter mellem 17.00 og 18.30

Underlag er mest skov, men bane 1 løber også lidt på asfalt.

Kortet er 1:10.000 og er revideret i 2019. Der er mange Mountainbike spor, PAS PÅ, hvis der kommer cykler. Bemærk at flere steder kan sporene være ændret eller der er kommet flere. Husk at olivengrønne områder er private og ikke må passeres. Banelægger er Anita Lunding. God tur.

OBS:  Bane3vet er ændret fra 1:10000 til 1:7500 (sket 16/5 kl. 21:30)

Der er ikke salg af kort på dagen.
Der er mulighed for afspritning ved start og mål. Hold god afstand ved start og mål.

Find kort, postdefinitioner mm på http://svendborgok.dk/wordpress/syfyns-5daws/2021-2/