Vi ses til Byfræs – DanmarksIndsamling-udgave

Vi ses til Byfræs – DanmarksIndsamling-udgave

På tirsdag løber vi fra klubhuset med fri start mellem kl 18 og 18.30

Derefter er der brød, kaffe og hyg i klubhuset,
Mulighed for bad og omklædning.

Denne familie- og begyndervenlige o-løbs-aften er som altid gratis, men lige i dag kan man frivilligt støtte et større formål:
GIV ET BIDRAG TIL DANMARKS INDSAMLING
Vi opfordrer både medlemmer og gæster til at indbetale 50 kr. eller andet valgfrit beløb via linket:
www.mobilepay.dk/erhverv/betalingslink/betalingslink-svar?phone=333867&lock=1&comment=DILOB%20SV
Eller skriv DILOB SV i mobile pay tekstfeltet når du betaler til 333867.
Følg med i det indsamlede beløb her:
www.danmarksindsamling.dk/resultat-loeb/
Tag din sportident chip med hvis du har en.
Underlaget bliver næsten udelukkende asfalt og distancerne:
Bane 1: 6,1 km
Bane 2 : 4,1 km
Bane 3: 3,3 km
Begynder: 2km
Banelægger Jes
Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Svendborg Orienteringsklub

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset

Tirsdag den 21. februar 2023,

kl. 19.30

(efter dagens træning)

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2022
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2022
 4. Fastsættelse af kontingent for 2023
 5. Fremlæggelse af budget for 2023
 6. Behandling af indkomne forslag

(Ifølge vedtægterne skal forslag til behandling under pkt. 6 indgives til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen).

 1. Valg af næstformand
 2. Valg af kasserer
 3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 5. Valg af Revisor + revisor suppleant
 6. Eventuelt – herunder kåring af årets medlem

 

Klubben er vært ved en kop kaffe/the med kage og øl/vand.

Bestyrelsens beretning vil på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Vi ses …

Venlig hilsen Bestyrelsen