Generalforsamling i Svendborg Orienteringsklub

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset

Tirsdag den 21. februar 2023,

kl. 19.30

(efter dagens træning)

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2022
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2022
 4. Fastsættelse af kontingent for 2023
 5. Fremlæggelse af budget for 2023
 6. Behandling af indkomne forslag

(Ifølge vedtægterne skal forslag til behandling under pkt. 6 indgives til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen).

 1. Valg af næstformand
 2. Valg af kasserer
 3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 5. Valg af Revisor + revisor suppleant
 6. Eventuelt – herunder kåring af årets medlem

 

Klubben er vært ved en kop kaffe/the med kage og øl/vand.

Bestyrelsens beretning vil på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Vi ses …

Venlig hilsen Bestyrelsen