Instruktion

Tirsdagstræning d. 14. nov. 2023 fra kl. 17

Posterne samles ind fra kl. 19

Mødested: Voldgade 20, 5700 Svendborg, nordlige del af p-pladsen

De tre baner er 2 km, 3 km og 4 km ­

Sprintkort Svendborg by med enkelte synlige spærringer på kortet (rød fed linje), men usynlige i virkeligheden. Målforhold 1:4200

Posterne er markeret med små refleksskærme og nummer og alle har definition ” Træ ”

Ingen tidtagning

Solnedgang kl. 16:16

Banelægger Per Storm Hansen 20871308

Tilmelding klubløbere fra andre klubber: https://www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk/aktivitet.asp?id=962

Tilmelding nye løbere: https://motivu.dk/klubber/1139/svendborg-orienteringsklub/traeninger/7454/tirsdagstraening