Faaborg OK indbyder til Sprint o-løb i Assens torsdag den 11. juni 2020. Sprintløbet vil være lidt længere end de gængse sprintdistancer.  Der vil være 4 distancer med næsten samme sværhedsgrad. Nybegyndere anbefales derfor at løbe med skygge.

Da retningslinierne for afvikling af o-løb stadig er gældende, vil udgangspunktet derfor være, at træningsløbet afvikles i overensstemmelse hermed.  Se nærmere på DOF´s hjemmeside:  www.do-f.dk

Skulle der ske ændringer i retningslinierne, vil træningsløbet blive afviklet i overensstemmelse hermed.

Sprint Ekstralang Assens

Kategori:                                      Sprint, ekstralang  (Corona – tilpasset )

Kort:                                             Assens by 2019 med rettelser i 2020

Start:                                            11. maj 2020 i tidsrummet   1630 – 1900  (Put & Run )

Indtil videre er der ingen tidtagning, men du skal melde dig ved start og mål.

Mødested:                                   Den store skorsten ved Assens politistation, Sdr. Ringvej, 5610 Assens.

Baner:                                          bane 1:  5-6 km svær

Bane 2:  4-5 km svær

Bane 3:  3-4 km svær

Bane 4: 2-2,5 km svær

Tilmelding:                                  via www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk  eller til undertegnede.

Ved tilmeldingen bedes der af hensyn til afviklingen, i rubrikken ”bemærkning” angives et ca. tidsinterval for ønsket start. F.eks. 1715 – 1730.

Der i begrænset omfang muligt at tilmelde sig på dagen.  Der kan være begrænsning i udbud af baner.

Startgebyr:                                  Gratis for medlemmer af en Fynsk orienteringsklub. For alle andre 20,- kr., som betales kontant ved fremmøde.

Spørgsmål:                                  Kurt Petersen, 21409792 /  kfp@youmail.dk