INSTRUKS til Vejskiltefræs

Der er 4-8 poster på de tre baner.
Posterne er der altid – det er vejskilte.
Alle er placeret ved vejkryds (eller T-kryds)
Signaturen læses således:

Post 1 er det sydligste af flere vejskilte i krydset. 1-tallet i kolonne 2 betyder du skal huske det 1. bogstav i vejskiltet

Ved post 4 skal du bruge 8. bogstav fra det østligste vejskilt etc etc.

Vej post 5 skal du bruge det 5. bogstav i det eneste vejskilt der er (se bort fra punktummet

 

 

Her er kortene:
VejskilteFræs Svendborg Øst Bane 1 –   5 km
VejskilteFræs Svendborg Øst Bane 2 –   4 km
VejskilteFræs Svendborg Øst Bane 3 –   3 km