Find huse for Danmarksindsamlingen

Find huse for Danmarksindsamlingen

Løb eller gå for Danmarksindsamlingen

Find Magdahls bygninger
Arkitekten Johannes Magdahl Nielsen satte for godt 100 år siden et stort aftryk i Svendborg i form af en masse flotte bygninger. Hans første opgave var at renovere Sct.Nicolai Kirke, og han endte med næsten at bygge alle huse i Sct. Nicolaigade, men også andre steder. Nu kan du se om du kan finde dem alle.

Sådan gør du
Følg ruten i postnumrenes rækkefølge.
Stederne er også markeret med kridt på gaden (indtil det har  regnet 🙂  )
I hver cirkel på kortet kan du se en bygning, som Johannes Magdahl Nielsen har tegnet eller restaureret. Find de matchende billeder og sæt bogstaverne i posternes rækkefølge.
Så får du løsningsordet.

Ekstra: Et af billederne matcher ikke posterne. Det er endnu en Magdahl-bygning, der befinder sig længere væk. Kan du kende den?
Turen er gratis, men du må meget gerne donere fx 20 kr til Danmarksindsamlingen. Betal med Mobile Pay til 333 867 og skriv ”DILOB SV” i tekstfeltet.

Opgaven her er lavet i samarbejde med Kvickly Svendborg City, Svendborg Orienteringsklub og bogen Gådemagerens Gade.

Få dig et kort i informationen hos Kvickly i Gerritsgade

Eller print det her: Magdahlkortet

Prøv  flere løb : Indtil 9.marts kan du fx prøve 14 forskellige baner midt i byen

Gådemagerens Gade handler om skattejagt i Svendborg og om Magdahl-Nielsen.
Find hos din boghandler, streamingtjeneste eller biblioteket.
Indsend løsningsordet til Jes inden DRs indsamlingsshow om aftenen den 6.februar, og du deltager i lodtrækningen om bogen.

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling i Svendborg Orienteringsklub

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset

Tirsdag den 23. marts 2021

kl. 19.30

(efter dagens træning)

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2020
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2020
 4. Fastsættelse af kontingent for 2021
 5. Fremlæggelse af budget for 2021
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. (Ifølge vedtægterne skal forslag til behandling under pkt. 6 indgives til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen).
 8. Information omkring:
  Skovstrategi i Svendborg Kommune
  Trailcenter
 9. Valg af Næstformand
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af Revisor + revisor suppleant
 13. Eventuelt – herunder kåring af årets medlem

Klubben er vært ved en kop kaffe/the med kage og øl/vand

Bestyrelsens beretning vil ligge i klubhuset og på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Vi ses …

Venlig hilsen Bestyrelsen

Ved forsamlingsforbud:

Hvis der stadig er forsamlingsforbud, så det ikke kan lade sig gøre at afholde generalforsamlingen med fysisk møde, vil den blive rykket til et senere tidspunkt, da vi mener det er vigtigt vi mødes fysisk.

Vedtægterne siger vi skal afholde generalforsamling inden udgangen af marts, men DO-F har meldt ud at vi gerne må skyde den til senere, med bagrund i corona situationen.

 

Velkommen til Vintercup i Hallind

Velkommen til Vintercup i Hallind

Instruks for løbet i Hallind lørdag den 30.januar :

Vintercup, 4. etape, 30. januar, 2021, Hallindskoven, start kl 10-14

Mødested: Hallindskovvej 35, 5700 Svendborg GPS 55.064612, 10650779
Parkering: kantparkering i sydsiden af Hallindskovvej.
Start og mål: ligger meget tæt på parkeringen.
Kortene: målestok 1.7500, ækvidistance 2,5m
Posterne: store skærme med tøjklemmenumre – se billedet.
Trafik: de svære- og mellemsvære baner krydser trafikerede veje. Vær agtpågiven.
Terræn: fremgår af kortet, men enkelte steder er der mere brombær end indtegnet.

Se den generelle beskrivelse af Vintercup her

Husk selv at deltagerbetale med 20 kr til Mobilepay 6818FJ

Print-selv-baner:

Mangler du at kunne printe i farver, så sig det til Jes (27389022) senest torsdag, så lægger han kort til dig i sin egen postkasse fredag. (Alm papir + plastlommer)

O-track:

Find løbet i o-track her