Generalforsamling

Klubben holder ordinær generalforsamling hver år i slutningen af januar eller starten af februar.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, samt mindst 2 yderligere medlemmer, typisk udvalgsformænd.

Formand, næstformand og kasserer er valgt for 2 år, resten af medlemmerne er valgt for et år.