Generalforsamling i Svendborg Orienteringsklub

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset

Tirsdag den 23. marts 2021

kl. 19.30

(efter dagens træning)

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2020
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2020
 4. Fastsættelse af kontingent for 2021
 5. Fremlæggelse af budget for 2021
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. (Ifølge vedtægterne skal forslag til behandling under pkt. 6 indgives til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen).
 8. Information omkring:
  Skovstrategi i Svendborg Kommune
  Trailcenter
 9. Valg af Næstformand
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af Revisor + revisor suppleant
 13. Eventuelt – herunder kåring af årets medlem

Klubben er vært ved en kop kaffe/the med kage og øl/vand

Bestyrelsens beretning vil ligge i klubhuset og på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Vi ses …

Venlig hilsen Bestyrelsen

Ved forsamlingsforbud:

Hvis der stadig er forsamlingsforbud, så det ikke kan lade sig gøre at afholde generalforsamlingen med fysisk møde, vil den blive rykket til et senere tidspunkt, da vi mener det er vigtigt vi mødes fysisk.

Vedtægterne siger vi skal afholde generalforsamling inden udgangen af marts, men DO-F har meldt ud at vi gerne må skyde den til senere, med bagrund i corona situationen.