Nyt koncept: Kredsens divionsmatcher danner tilsammen et kredsmesterskab.

Det betyder at stævnet i Jelling 2.april både er en divisionsmatch for klubben og samtidig første afdeling af det individuelle kredsmesterskab.

Tilmeldingen til Jelling lukker 24/3 med eftertilmelding 28/3.

Læs her:

Kredsmesterskaber Sydkredsen 2023 – regler:

Der kåres kredsmestre i divisionsturneringens A-klasser – det vil sige:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D40, D50, D60, D70
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H40, H50, H60, H70, H80

Formål: Øge fokus på Kredsmesterskabet og flere deltagere ved kredsens løb.

Tællende løb:

2/4 – Jelling Skov, 2. div.match
16/4 – Kærgaard, 1. div.match
30/4 – Harte Skov, 2. div.match
3/9 – Gråsten, 1.div.match
17/9 – Hønning, 2. div.match

3 ud af 5 løb tæller i det samlede resultat. Ved pointslighed tæller det 4. løb, dernæst det 5. løb, dernæst flest 1. pladser, flest 2. pladser etc.
Der gives 100 points til vinderen i hver klasse, derefter minus 1 point pr. påbegyndt minut man er efter vinderen.
Kredsudvalget fører regnskab og lægger det samlede resultat på DOF’s hjemmeside.

Vinderne hædres ved det sidste løb i Hønning. Kredsen indkøber og betaler medaljer i de klasser, hvor der ikke er pokaler.