INSTRUKTION

Sy’Fyns 5-daws, 4. etape, 11. maj, Vindeby

Mødested, parkering, start og mål ved Tåsinge Hallen, Eskærvej 65, 5700 Svendborg

Medbring selv kort – se indbydelsen. Du kan også printe postbeskrivelser. Mangler du adgang til farveprinter, så kontakt fx Jes Barkler 27 38 9022.

Som vanligt bestemmer man selv hvornår man starter mellem 17.00 og 18.30
Underlag er park og fortove.
Kortet er 1:4.000 (Bane 3vet er 1:3.000) og er nyrevideret af Ove og Randi Splittorff.

Banelægger er Cæcilie Rueløkke Christoffersen.

Respekter lokale beboeres færdsel i området.
Husk at olivengrønne områder er private og ikke må passeres. Husk ligeledes at mørkegrønne
hække / tætheder er impassable / ulovlige at passere.
Tåsinge Skolen er en del af løbsområdet. På skolens område er der ophængt mange snitslinger som
opdeler børnene ifm. Corona. Disse må passeres (dog ikke ødelægges).

Alle baner krydser Eskærvej hvor der er en del trafik. Vær forsigtige! Forældre bør se barnets bane og
vurdere om der bør skygges.

Der er ikke salg af kort på dagen.
Der er mulighed for afspritning ved start og mål. Hold god afstand ved start og mål.

Find kort, postdefinitioner mm på http://svendborgok.dk/wordpress/syfyns-5daws/2021-2/